دینداری یعنی روبروی خدا نباشیم

عزیزی تعریف  می کرد قدیما ماه مبارک رمضون که مصادف می شد

با گرمایتابستون،کنار مسجد امام حسن عسگری قم مینی بوس هایی ایستاده

بودند که پساز نماز صبح فریاد می زدند چهار فرسخی!

این به این معنا بود که هرکسی دارای شغل سخته یا به هر دلیلی توان روزه

گرفتن نداره سوار این ماشینا بشه چهارفرسخ دور شه روزشو افطار کنه و

برگرده. 

روح این کارتوش ادب دینداری خوابیده یعنی فردی که نمی تونه روزه بگیره

توروی خدا نایسته و نگه برای چی روزه را واجب کردی ؟!!

سرشو پایین می ندازه می ره بیرون می خوره و بر می گرده .

کاش متولیان فرهنگی ما تمام روش های دینداری رو اجرا می کردن .

اونوقت آدما یاغی نمی شدن و گناه نمی کردن .

دایره گناه آنقدر تنگ می شد که آدما براحتی توش ورود پیدا نمی کردن .

دوستان اجرای این کار برای هرکسی که به هر دلیلی نمی خواد روزه

بگیرهآسون و در دسترسه، بخصوص با وجود مترو.

 

/ 2 نظر / 23 بازدید
.

[تایید][هورا]

دل آرام

فرودگاه امام دربست بفرمائید