بسم الله الرحمن الرحيم               والذين يومنون بماانزل اليك وماانزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون

اين آيه مرزهاراشكسته است .پس سلامي به پاكي قرآن به جهان ،  پيام صلح ودوستي از آيه های‌قرآن مي ريزد. اميدوارم اين دريچه ای كه باز شد هم برای من وهم برای شما مفيد افتد.سعي براين است مطالب پخته و زيبا انتخاب شود پس يار‍ی ام كنيد. تابعد...

/ 0 نظر / 2 بازدید