برای تو

آسانسُر از بالا و پایین رفتن، از این همه تکرار و عدم ثبات خسته نمی شود .

آسان سُر می خورد حتی وقتی به طرف بالا می رود .

چون آسان سُر است .

/ 2 نظر / 26 بازدید
دلآرام

[خنده]

آسمان

چون واسه این کار ساخته شد و هیچوقت براش تکراری نیست, کاش ما هم بدونیم برای چی ساخته شدیم