خدا خودش ستارالعیوبه

توجه کنیم که اجازه نداریم درون کسی را به اسم دوستی بیرون بریزیم 

ما اجازه نداریم ظاهر آراسته مردمو بهم بزنیم و بعد به اسم تذکر از روی دوستی 

کارمونو توجیه کنیم .وبخواهیم اونارو اصلاح کنیم.

من وقتی می تونم وارد حریم شخصی کسی بشم که خودش بخواد در خودش ظرفیت 

شنیدنو ایجاد کرده باشه.

تا حالا آب مونده مثلا یه برکه راکد و دیدید؟اتفاقا به دلیل تابش نور خورشید 

روش رنگارنگم شده !

یادت باشه تو این آبو نباید بخوری 

حتی با چوب نباید بهمش بزنی ،چون بوی گندش عالم بدبو می کنه 

دوسش نداری ؟ از کنارش برو! حق نداری سکونشو بهم بزنی .

اگر خدا می خواست پرده ستاریتشو با کوچکترین اتفاق کنار می زد .خدا که به این کار قادره.

ولی میبینی خودش می گه شماهم مثل من ستارالعیوب باشید .

توجه داشته باشیم امربه معروف مال تجاهر به گناهه.

 

/ 0 نظر / 20 بازدید