سجده

امشب ازآيات خداروی آسمون متجليست .سجود دربرابر

عظمت خدا كه دربرابر او،والنجم والشجر يسجدان

                                                                                                           رحمن۶

/ 1 نظر / 2 بازدید