عرصه دینداری

اگر بخواهیم مسیر دینداری وعبادت را ترسیم کنیم، باید بگیم که دینداری از مغز شروع

میشه و به قلب می رسه و پس از آن مثل خون در تمام اعضای بدن جریان پیدا می کنه

مرحله اول تفکر و تدبر و تعقله  که در مغز محقق میشه

مرحله دوم نیته  که در قلب تحقق پیدا می کنه

سجاده ای  در قلب پهن میشه بنام نیت خالص ،که در اثر اون انسان دائم در نمازه

خوشا آنان که دائم در نمازند!

/ 1 نظر / 18 بازدید
بوی سیب

تشبیه زیبایی بود[گل]