بازاین چه شور است که در قلب عالم است!

می خواستم عنوان این پست را بذارم "به پیشواز آقا ح س ی ن" ترسیدم مثل

آدمای اونروز بایستم و بر  و  بر نگاه کنم تا خورشید زمین بالاتر ازخورشید

آسمان بر "نی" بگوید:

«أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْکَهْفِ وَ الرَّقِیمِ کانُوا مِنْ آیاتِنا عَجَباً»

و من بعد از هزارو اندی سال هم بیدار نشم و فقط خشک برسینه بکوبم که :

وای حسین.

اگرحادثه عاشورا ازعجایب است که هست، عجیبتراین است که در قرن 21 ما

خود را بخواب زده ایم.

راستی عزا اقامه می شود برای دل سنگ من ؟

                                                            یا  

                                                                 زدن سنگ بر نی ؟؟؟

شاید هردو.

وااسفا!!!

/ 1 نظر / 23 بازدید

به امید مفهوم واقعی عاشورا و عزاداری واقعی . [گریه]