وظیفه

خورشید امروز هم طلوع کرد!مثل همه این روزها!

 صبح که چشمم بهش افتاد ، فکرکردم تو این همه سال خورشید تو یه ساعت

معین طلوع کرده ، توی یه مدار معین حرکت کرده و بعد توی یه وقت معین

غروب کرده!

 هیچوقت نگفته تکرار!! هیج وقت دنبال تنوع نبوده!!

 ماهم هیچوقت ناراحت نبودیم از این همه تکرار، اگر نبوداظهار دلتنگی هم

می کردیم .

خورشید توی این فرآیند بظاهر تکراری وظیفه اش فقط تابیدن بود بدون گزینش!!

احساس نیاز به تنوع  هم نکرد فقط تابید چون برای تابیدن خلق شده بود .

ما یعنی انسانهای مکرم و شریف! آیا توی این همه سال فهمیدیم برای چی خلق

شدیم ؟!

اگر فهمیدیم،

                       در جهت هدف از خلقتمون چقدر حرکت کردیم !!

/ 2 نظر / 19 بازدید
بوي سيب

سلام[گل] همچون تکرار. صداي معلمي دلسوز ومهربان تا بلکه شاگرد غافل را به خود اورد افلاتدکرون.....

دلارام

همانطور که مدرسه میریم تا یاد بگیریم تا بتونیم اینده ای موفق داشته باشیم زندگی میکنیم تا به اون درجه خدایی برسیم و خود را برای زنگی ابدی اماده سازیم![لبخند]