من عمومو دوست داشتم

هر که عاشق شد جفا بسیار می باید کشید 

بهر یک گل منت از صد خار می باید کشید 

من به مرگم راضی ام      اما نمی آید اجل 

بخت بدبین     از اجل هم ناز می باید کشید.

بیست روز پیش عموم این ابیاتو  خوند و امروز جمعه ساعت چهار به

دارالقرار خود رسید .

بله یه سید فاطمی دیگه رفت .

خورشید مثل همیشه غروب کرد و فردا دوباره طلوع خواهد کرد .

در خانواده ما خلل ایجاد شد

               اما در عالم هستی همه چیز سرجای خود باقی است چون

                                                                              خدا هست.

 

 

/ 3 نظر / 28 بازدید
اسیادانلود

فروش انواع اسپمر های روز دنیا جهت دریافت به آدرس زیر مراجعه نماید www.asia98.ir/dl

دلشده

خدا به روح ایشون آرامش و به شما صبر و متانت و سعه صدر بده

دلآرام

خدا رحمتشون کنه چون میگذرد غمی نیست