بازهم غفلت

چند وقت پیش مطلبی از غفلت  تو وب گذاشتم که واکنش بعضی را بدنبال

داشت .

اما امروز که روز عاشورای 1433 /1390هست دوباره به این مطلب رسیدم که

غفلت اگر نبود ؛ امروز همه جان می دادند .امروز هر جا نگاه می کنی اصلا

چشمتم که می بندی عاشورا را می بینی؟؟!

می خواهی ضجه بزنی نمیشه!

 باید بمیری بازم نمیشه !

 دوباره خدارو شکر می کنم از نعمت غفلت !

 فقط یک کلام می شه گفت و اونم اینکه با وجود حضرت ابا عبدالله جایی برای 

 من نیست .

 اگر او تشخص داره   م ن  هیچم !

 اگر او سایه است   م ن   بازم هیچم !

 اصلا دربرابر حضرتش  منی  نمی ماند .

 دنیا بلکه عقبی هم، همه حسین است .

 دیگر هیچ...

 فقط ببار !

/ 1 نظر / 15 بازدید