هويت

در کیش درختی بود که تمام شاخ وبرگش روی زمین خوابیده بود راهنما می گفت که ریشه

این درخت به خاطر کمبود آب خیلی سسته و شاخ وبرگ  بخاطرحفاظت از آن روی ریشه

 می خوابه تاریشه جون بگیره وانقدر پایین بره تا به آب برسه وبعد از آنکه ریشه محکم شد

 شاخه ها به طرف بالا میرن و خودنمایی می کنن .

غرض اینکه وقتی یه درخت انقدر به اصل خودش وابسته است و پاسداری از اصلش می کنه

ما باید ریشه و فرهنگ خودمونو رو مثل این درخت پاس بداریم وریشه وفرهنگ اصیلمون را

نذاریم اسیر تند باد تقلید بشه بخصوص حالا که سال داره نو میشه وقتشه که ماهم افکارمون

نو وپویا بشه اما نه از نوع وارداتی ...

در این سال جدید تصمیم بگیریم که هویتمون رو فراموش نکنیم که از همه جلوتر خواهیم بود.

/ 1 نظر / 2 بازدید
مرضيه

کاملا باهات موافقم و اميدوارم که فرهنگ و اصالتمون را فراموش نکنيم. عيدت مبارک. موفق باشی.