حقيقت

... حقیقت

پدرم روز جمعه سوره حمد را معنا میکرد ماحصل اینکه ما خدایی رو میپرستیم که رحمن

ورحیم و مالک و رب تمام عالمه . اگر مالک و رب رو کنارهم بذاریم ازتوش چیزی در میاد

که مارو دعوت به پرستیدن میکنه و همینه که هی می گیم ایاک نعبد چون توی این جهان با

این عظمت مامثل یه نقطه خیلی کوچیکیم که اگر یادمون بره که بگیم ایاک نستعین  دیگه اون

نقطه هم نخواهیم بود ...اگر قراره عرفان همون صراطی باشه که از خدا می خواهیم مارو به 

اون صراط هدایت کنه باید اول بشناسیمش و. . . به زودی توی این صفحه خدا خودشو

معرفی میکنه منتظر باشید ...     

/ 4 نظر / 2 بازدید
سورنا

الهه

چه خوبه که کارهای خودت را کار خدا می دونی! يعنی در ادامه ی اراده ی خدا! همون علل طولی و اينها رو می گم! منتظر می مونم!

يک ورحانی

سلام نشر احاديث اهلبيت کاری بس دشوار است زيرا حديثی که مينويسيد بايد به ان عمل کنيد تا بر روی ديگران تاثير بگذاريد اين سخت ترين مرحله تبليغ است که خداوند در اين کلمات نورانی قرار داده ممنون که سر زديد يا علی مدد