خانم دکترعزیزتولدتون مبارک

زندگی پر از فراز وفروده .

آدما وقتی تو فرازند خوشحالن چون همه چیزو می بینن.

اما وقتی تو فرودن چون در برابر دیوار قرارمی گیرندو فاصلشونو با فرازو

بلندی زیاد می بینن دلگیر می شن.،

اما 

تو مبین که بر درختی یا به چاه.          تو مرا بین که منم مفتاح راه

امیدوارم در تمام زندگی چه در فراز و چه در فرود فقط خدا رو ببینید.

بازم تولدتونو تبریک میگم.

/ 1 نظر / 32 بازدید
دل آرام

سلام ممنونم دوست بسیار بسیار بزرگوارم به لطف دعای شما ان شا الله با قلبی آرام فرازها و فرودها را می گذرانم و...