دارالقرار بکامت

همه چیز مدیون انتخاب توست  برای گذر از این دنیای فانی  !

جرات گذشتن از دارایی !

گذشتن از خود    گذشتن از گذشتن!

به تو افتخار می کنم  !

به من نیز بیاموز!

مثل تو بخندم مثل تو بتوانم بگذرم....

/ 1 نظر / 16 بازدید
یاس دردمند

يا ايها العزيز! مَسَّنا وَ اهلَنا الضُّر ای عزیز! ما و همه اهل بیت و خاندانمان، گرفتار فقر و قحطی و بدبختی شده ایم! و جِئنا بـِبضاعت مُزجات و با متاعی ناچیز و بی مقدار به حضور تو آمده ایم فـَـأوفِ لَنا الكَيل محبت کن و به قدر کرم و احســـــــــــــــــانت، بر ما بیفزا! و تصدّق علينا و با صدقه از ما دستگیری کن انّ الله يَجزی المُتَصَدِّقين! وبت ادم رو اروم میکنه منتظرحضورتان هستم