سالارهمیشه

شیده بودم که درآنروز صاحب پرچم بودی بهمین خاطر روی بعضی از دربهای

حرمت نوشته بودند یا صاحب لواءالحسین

 وشنیده بودم سالارامام حسین علیه السلام فقط تو بودی ، وقتی از بیرون حرم گنبد

وبارگاهتو دیدم فهمیدم هنوزهم سالاری به این دلیل حرمت مشرف برحرم حسین

است٠

 حرم امام درگودی قرارگرفته مثل بیت الله !

اما حرم تو در بلندی ! امیر حرم ، سالار حرم ، نگاه نافذش بروی حرم تا ابد وتا

همیشه تاریخ!

وحتی شنیدم که حق مطلب اینه که برای زیارت ابا عبدالله از تو اجازه گرفته بشه

وتو اذن دخول حرمی ! وشاید حریم همه حرمها از تو شروع میشه !

 

/ 0 نظر / 2 بازدید