خدایا ناله می کنیم از اینکه امشب گرد یتیمی بر چهره جهان پاشیده می شود .

 خدا در سوره توبه آیه 128 پیامبرش را اینگونه معرفی می کند :

لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ

بسوى شما رسولى مهربان از جنس خود شما آمد، رسولى است که ضرر شما بر او

گران و ناگوار است و بر هدایت یافتنتان حریص و نسبت به مؤمنین رؤوف و مهربان

است.

مثل پدری که برای فرزندش سخت نگران است

از اینکه امتش در سختی بیفتددر رنج است.

انحراف ما  برایش بسیار سخت است، با حرص و شوق کوشش میکند تا ما را از رنج

انحراف برهاند.

او مظهر رأفت و رحمت خدا برای مؤمنان است.

خدایا امشب چنین رسولی از نزد ما می رود و فردا ناله سر خواهیم داد که :

اللهم نشکوا الیک فقد نبینا

/ 2 نظر / 22 بازدید
سمیرا

Loading… ████▒▒ 10% Loading… ████▒▒ 20% Loading… ████▒▒ 30% Loading… ████▒▒ 40% Loading… ████▒▒ 50% Loading… ████▒▒ 60% Loading… ████▒▒ 70% Loading… ████▒▒ 80% Loading… ████▒▒ 90% . . . . . . . . . . . . UPДм

بوی سیب

کاش همچنان ناله سر دهیم الهی نشکو الیک بسوء الاماره....