اندرمحسنات استفراغ

استفراغ خروج با فشار محتویات درون  معده از راه دهان و گاه از راه بینی به بیرون است. این محتویات می‌تواند غذای خورده شده و یا دیگر مواد درون دستگاه گوارش  که ممکن است به دلیل غذای فاسد و یا واکنش مغز به علت وجود تومور یا استرس های عصبی باشد. درحقیقت استفراغ یک واکنش محافظتی در پاسخ به علل متفاوت وکاملاغیراختیاری است . اما میشه گاهی اختیاری هم باشد.

عاقلی بر اسب می‌آمد سوار          در دهان خفته‌ای می‌رفت مار

آن سوار آن را بدید و می‌شتافت     تا رماند مار را فرصت نیافت

چونک از عقلش فراوان بد مدد      چند دبوسی قوی بر خفته زد

برد او را زخم آن دبوس سخت       زو گریزان تا بزیر یک درخت

سیب پوسیده بسی بد ریخته            گفت ازین خور ای بدرد آویخته

سیب چندان مر ورا در خورد داد     کز دهانش باز بیرون می‌فتاد

بانگ می‌زد کای امیر آخر چرا        قصد من کردی تو نادیده جفا

گر تر از اصلست با جانم ستیز       تیغ زن یکبارگی خونم بریز

شوم ساعت که شدم بر تو پدید        ای خنک آن را که روی تو ندید

بی جنایت بی گنه بی بیش و کم      ملحدان جایز ندارند این ستم

می‌جهد خون از دهانم با سخن        ای خدا آخر مکافاتش تو کن

هر زمان می‌گفت او نفرین نو          اوش می‌زد کاندرین صحرا بدو

زخم دبوس و سوار همچو باد          می‌دوید و باز در رو می‌فتاد

ممتلی و خوابناک و سست بد          پا و رویش صد هزاران زخم شد

تا شبانگه می‌کشید و می‌گشاد          تا ز صفرا قی شدن بر وی فتاد

زو بر آمد خورده‌ها زشت و نکو      مار با آن خورده بیرون جست ازو

چون بدید از خود برون آن مار را    سجده آورد آن نکوکردار را

سهم آن مار سیاه زشت زفت           چون بدید آن دردها از وی برفت

گفت خود تو جبرئیل رحمتی            یا خدایی که ولی نعمتی

ای مبارک ساعتی که دیدیم             مرده بودم جان نو بخشیدیم

تو مرا جویان مثال مادران                من گریزان از تو مانند خران

خر گریزد از خداوند از خری          صاحبش در پی ز نیکو گوهری

نه از پی سود و زیان می‌جویدش     لیک تا گرگش ندرد یا ددش(دفتردوم مثنوی)

راستی تا حالا استفراغ کردیم .

تجربه کنیم آدمو راحت می کنه !!

 

 

/ 4 نظر / 25 بازدید
saman

[گل]در این فاصله ی کم، من و تو، تک و تنها، چقدر دور، چه نزدیک، سراب زیبایی ست گرمی آغوشت، توهمی شیرین، در اوج حقیقت، این یک قدم میان من و تو به اندازه ی سال ها فاصله دارد، بغضم را فرو می دهم، مبادا تصویرت را از چشمانم بشوید، چه سنگین است حجم این دوست داشتن، صبر ایوب می خواهد، عشقی به وسعت اقیانوس، چه کنم با این دل تنگ کوچک که فقط تو را می خواهد...[گل]

بوي سيب

سلام[گل] تجربه ي همه ي ماست به گاه بيماري ،دردها. ودشواريهاي دردناک زندگي وحتي. گاه رفتن....

دل آرام

سلام جداَ این مطلب وااااااااااااااااااااااااااااااااااا داشت! گلاب به روتون . سال جدید....

تیک تاک

خر گریزد ازخداوند از خری!!!!!!!عجب بجا گفت شاعر بارک الله به حسن سلیقتون[گل]