چندروزپیش جشن تکلیف یه دختر خوب بنام یکتا بود ،

اول که وارد شدم در حین مرتب کردن لباسم صدای مادر دختر رو شنیدم که

دخترشو اینطوری صدا می زد : یکتای من!!(البته قبلا هم شنیده بودم)  آدمو یاد

خطابهای الهی انداخت ، یا عبادی  . . .

حالا از یکتا می پرسم که معنای اسمشو می دونه ؟

بذاربگم یکتا یک اسم دوبخشیه یعنی یک + تا  ، یکش که معلومه یعنی تک ،

واحد، اما جزءدومش به معنای مثل ،  تا ،شبیه، 

 توقرآن یه آیه ای هست که تقریبا می خواد همین منظوررو برسونه ،لیس کمثله

شئ نمی دونم چرا بین این اسم واین آیه یه جور شباهت تو ذهنم اومد!مگرنه اینکه

برای خدا هیچ مثلی وجود نداره؟

ومگه ته اینکه خدا مارو طلب کرده که مثل خودش بشیم واین استعداد ودروجود

ما گذاشته ؟ پس ماهم همون یکتاییم که تا یی نداریم همون عبارتهای خدا که در

قرآن وحدیث بارها گفته: بنده من ! من تورا برای خودم ساختم ! تومال منی !شان

توفقط اینه که همنشین من بشی !پس کجا میری برگرد !!

حالا تونستم بگم که چرا صدای مادری رو که دخترشو اینجوری صدا زد یکتای

من ، منو یاد خطاب الهی انداخت ؟ چون همه ما یکتای خداییم باید برای خودمون

جشن عبادت بگیریم وجشن عبادت، جشن تشرف به آستان الهی وجشن باریافتن به

حضور معبودیه که قبل از اینکه ما اونو ستایش کنیم اوخودشو به خاطربوجود

آوردن ما ستایش کرده !!

جشن عبادت فرصتیه که ما خودمونوازدریچه چشم خدا نگاه کنیم .

شاید الان تصمیم گرفتیم برای خودمون جشن عبادت بگیریم ! جشن تشرف به

آستان عبودیت خدا !!

راستی جشن عبادت شما مبارک!   

یکتای خدا ویکتای مادر جشن عبادت توهم مبارک!!!

راستی بعضیا رفتن اعتکاف ودارن برای خودشون جشن عبادت میگیرن .        

تواون جشن فقط خودشونو وخدا هست وبعضیا فقط خدا وبعضیا فقط خودشون . .  .