امام حسین علیه السلام هنگام حرکت به طرف عراق می فرمابد :

مرگ زیور گردن انسانهای حق طلب ومردان خداست هیچ نقصی برکسی با مرگ

وارد نمی شود این گردن بند زرین شهادت را به گردنتان بیاویزید وگرنه مرگ به

صورت طوق لعنت گردنگیرتان خواهد شد .

شنیدیم که شتر مرگ در هرخونه ای خواهد نشست بی برو برگرد !چه بهتر که

کیفیت مردنمون رو خودمون مشخص کنیم .این گردنبند مرگ که به گردن بنی آدم

بسته شده اگر با اراده ما طلایی بشه  میشه مرگ محمد وآل محمد چون این مرگهای

طلایی مال حیاتی مثل حیات محمد وآل محمد است.

بیاییم خوب مردن رو توی زندگی به خودمون آموزش بدیم پس خوب ودرست

زندگی کنیم