تو کلاس استاد هی مدام میگه اعتماد ...

اون میگه مارنگ اعتمادمون به خدا کمرنگه و میگه اگر همه وجود در اون چیزی که

میخواهیم به خدا اعتماد کنه خواهیم دید که جواب در نزدیکی ماست واز رگ گردن به ما

نزدیکتره .

چند وقت پیش توفیق یار شد و رفتم زیارت حضرت معصومه سلام الله کتابچه زیارت رو که

برداشتم زیارت نامه برادرشون حضرت رضا سلام الله مقدم شده بود سلام کردم و دلم رو از

همون جا رونه مشهد مقدس کردم زیارت نامه که تموم شد چند روز بعد توفیق شد برم مشهد

توی آستانه حرم یاد زیارت قم افتادم و بی اختیار زیارت مشهدم رو کرامت اون بانوی بهشتی

دونستم و فهمیدم  که بالاخره تونستم اعتماد کنم امشب شب تولد حضرت معصومه سلام الله علیها

است همون کسی که گاهیکه دلتنگه مادرشون میشیم ایشونو زیارت می کنیم . عید میلاد بر

همه شما مبارک.

والسلام