امام حسن عسگری علیه السلام فرمودند:

 سیر به سوی الله وحرکت به سمت خدا سفری است که جز با زنده داشتن شب میسر نیست .

با مرکب روزنمی شود این سفرسنگین را طی نمود باید شب را مرکب پرتوان خود در این

سفر الهی قرار داد .

تلاوت قران وخضوع در حضور خداوند ومحاسبه اعمال گذشته و تصمیم قطعی برای آینده در

دل شب تار میسر است .

وامشب شب نیمه شعبان است شب احیا

                                            و شب نقطه سر خط. . .