در كف هركس اگرشمعی بودی          اختلاف از گفتشان بيرون شدی

درجريان مباهله با نصارا‌ي نجران برسرمسئله عيسي عليه السلام كه درقرآن بااين آيه اشاره

شده ومن حاجك فيه من بعد ما جاء ك من العلم فقل تعالوا ندع ابناء نا وابناء كم ونساء نا ونساء

كم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علي الكاذبين.

مصاديق اين انفسنا و ابنائنا ونسائنا حضرت علي عليه السلام و فاطمه زهرا سلام الله عليها و

امام حسن عليه السلام و امام حسين عليه السلام است كه در جريان مباهله حضور داشتند و

اميرالمومنين برطبق اين آيه به منزله جان رسول اكرم صلوات الله عليه وآله وهمانند نفس

مطهر اوست و شخصيتي است كه چشمه هاي حكمت از جان او مي جوشد و فاطمه همان

كوثري است كه مايه افتخار نبي وآرامش ولي است و دو دردانه اي كه وجودشان استوانه هاي

زمين و آسمان است .

 نقل شده كه وقتي نصاراي نجران اين صحنه رو د يدند گفتند ما چهره هايي را مي بينيم كه

اگر بر سختترين كوهها نفرين كنند آن را متلاشي خواهند كرد.

اين آيه جرياني رو به يادم آورد كه در مدينه قبل ازاذان صبح تلويزيون اماكن متبرك روضه

مباركه رو تشريح مي كرد و به بيت شريف فاطمه زهرا سلام الله عليها كه رسيد گوينده اين

مكان رو بعد از توضيحي محل نزول ايه تطهيردرشان اهل البيت اعلام كرد.

 وقتي خانواده اي آسمونيند و قداستشون دشمن رو متحيرمي كنه و به اعتراف مي نشونه واين

در حالي كه سررشته اتصال آنهارو با خدا بين زمين وآسمون ميبينه آيا دامن اينها نميتونه عروة

الوثقي ما در دنيا و آخرت باشه و چسبيدن به اين عروة الوثقي مارو به حقيقت مطلق نزديك كنه ؟!

اميرالمومنين در نهج البلاغه مي فرمايد كه ما اهل بيتي هستيم كه قبل از ديگران قرباني مي

دهيم تا در ايثار و نثار اسوه ديگران باشيم . پس يادمون باشه كه اينها يكي هستند و اين معادله

رياضي اينطوري صدق ميكنه كه :۱=۵

. . . تابعد