در كف هركس اگرشمعی بودی                 اختلاف از گفتشان بيرون شدی

بسم الله :يادتونه توي اون شعرازمولانا در چند يادداشت قبل بيت بالا اومده بود وباز يادتونه كه

توي يادداشت قبل نوشته شد كه براي ورود به وادي حقيقت لازمه كه انسان كليد داشته باشه

ودر ورود به حقيقت روبشناسه واز همه مهمترهمراه خضري باشه تا هردري رو در حقيقت

نپنداره ـ  حالا ميخواهيم بدونيم كه چه كساني اين شايستگي رو دارند .

 اين آيه رو ديديد كه مي فرمايد ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اگر خدا را دوست داريد

مرا پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد. این آيه خيلي لطيفه !

 لذا بزرگي فرمود كه خداوند به جوامع بشري دستور اطاعت از پيامبر را داد به اين دليل كه

انسان مسافر است و مسافر داراي مقصدي خاص وراهي معين است وپيامبراكرم صلوات الله

عليه وآله نيز مقصد قافله انسانيت را مي داند وهم راه رسيدن به آن مقصدرا به خوبي مي

شناسد و خداي سبحان در اين باره مي فرمايدوالنجم اذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي سوگند

به ستاره آسمان وقتي كه براي افول به افق نزديك ميشود پيامبري كه همراهي شمارا بعهده

دارد گمراه نيست... مي بينيد كه خود قران تاكيد بر پيروي از رسول را دارد و به خصوص در همين آيه !

 به لفظ صاحبكم دقت كنيد براستي وجود مباركش عهده دار خضر درونمان نمي تواند باشد ؟!

حالا اگر به بيت بالا دقت كنيد منظور مولانا رو از شمع ميتونيم بفهميم ويقين كنيم كه ما

چهارده شمع در دستمون داريم كه از اين پس به عنوان خضر وجودمون اونارو بهتر

ميشناسيم . . . تابعد