بزرگی مي نويسد : بخش مهمی از فيوضات معنوی والهی طبق بيان قرآن كريم درشب افاضه

 

شده است تنزل قرآن درشب پربركت و مبارك قدر است . انا انزلناه فی ليله القدر .        

 

اسراء ومعراج انسان كامل نيز درشب است ،سبحان الذی اسری بعبده ليلا من المسجدالحرام

 

الي المسجد الاقصی الذی باركنا حوله .                                                                    

 

موسای كليم عليه السلام نيز شبانه در محضر خداوند به ضيافت ومهمانی مي رود وواعدنا

 

موسی ثلثين ليله و اتممناها بعشرفتم ميقات ربه اربعين ليله .چهل شب مهمان خدا بود

 

وازفيوضات الهی بهره مند گرديد كه تورات نيز از آن جمله است .                              

 

گرچه انسان درروز هم درمحضر خداست ولی فيض شب بهره خاصی  است كه نصيب آنان

 

مي شود حضور وتوجه وتمركز انسان درشب زياد است وهمين سبب قوت وازدياد فيض می

 

شود  . نشئه زنده داری شب ومناجات دعاوخضوع شب ،نشئه خاصی است كه با خضوع

 

ومناجات و ذكرروز فرق دارد.

ان ناشئه الليل هی اشد وطا واقوم قيلا وبه همين جهت است كه خداوند به رسول خود فرمود

 

ومن الليل فتهجد به نافله لك عسی ان يبعثك ربك مقاما محمودا .سحرخيز باش وشب رااز

 

دست مده  ،زيرا كه نافله شب ، خضوع و حضور شب بعثت تازه ای ست برای تو واگر

 

می خواهی به مقامی والا ومحمود مبعوث شوی شب را رها نكن