داشتم فکر می کردم چی میشه تو محرم ناگهان زمین و زمان میشه امام حسین

علیه السلام!

این همه هیاهو -طبل -دهل- زنجیر - اشک و...

انگار زمان می خواد برای یکساله دیگه این حماسه را حک کنه تو سینمون! 

 شاید کمرنگ شده باشه.

و این سِر جاودانگی حماسه حسینی است .

السلام علی الحسین و علی اولاد الحسین.