امروز به مناسبت 9ربیع الاول تعدادی پیامک تبریک و اظهار علاقه به ساحت

 مقدس حضرت قائم علیه السلام داشتم که به هیچ کدومشون جواب ندادم .

 پیش خودم فکر کردم که همه این پیامکا از سر تنهاعلاقه نیست بلکه همه عاشق

 امام اند.

 حالاعشق یا :

 عشق‌دهنده است که در این نوع ، می‌خواهم از من، چیزی به معشوق برسد و

 دیدی که به معشوق دارم دیدی هدف‌گونه است نه وسیله‌گونه.

 یاعشق من

 عشق گیرنده است، عشقی  که در آن عاشق، عاشق معشوق است برای اینکه

 چیزی از معشوق دریافت می‌کند .

 یا عشق من

 از نوع عشق به آرمان هاست.

 داشتم فکر می کردم وقتش نرسیده کمی این قصه در درونم پالایش بشه .

 شاید اتفاق مهمی در پس این پالایش بیفته .

 راستی اینو هم بگم که ما می گیم حضرت قائم غیبت دارند و بعد از خدا

 ظهورشونو می خواهیم دو تاواژه که بهم هیچ ربطی ندارند .

 اگر می گیم غیبت باید از حضور استفاده کنیم 

 والبته کسی که در غیبته هیچ اثری نداره جز اینکه در غیبته و حاضر نیست .

 اما وقتی می گیم به باطن (غیب)رفته اونوقت معنای خورشید پشت ابر کاملا متقن

و درست سرجاش می شینه .

بعلاوه  با واژه ظهور هم جور در میاد .

راستی برای اینکه یک منتظر واقعی بشم چقدر کار دارم و چه زمان

طولانی باید طی بشه ...

                            برای دیدن گل نرگس.