ازشب اول محرم بنام نامی حضرت امام حسین علیه السلام خیمه ای برپاست .

وهرشب حدیثی از حضرتش بر صفحه دل نقش می بندد.

آدرس:         http://hajjedel.parsiblog.com