این حق شماست که بدونید...

این مکان (دنیا) مجهز به دوربین مدار بسته است !!