وقتی بین حروف الفبا؛ حروف ح، س، ی،ن کنار هم قرار می گیره

 موجی از نور به هوا بلند میشه ودرخشش عالم را متحیر می کنه0

این چهار حرف وقتی کنار هم میشینن به اندازه یه کربلا باتمام وسعتش

به ذهن آدم حرف میارن!

این چهارتا وقتی کنار هم هستند یادت میاد که از اول خلقت این

 "کلمه طیبه" تا آخر" ارجعی الی ربک"  مترادف یک جهان عظمت

 است که تا بحال هیچکس مثل اونو نیافریده

این چهار حرف وقتی کنارهمند یعنی "رحمة الواسعه"

 یعنی "مصباح الهدی"

 یعنی "سفینة النجاة"

جالبه که این ایام میلاد کسانی  است که در اقیانوس آرام کربلا حضور

 داشتند آب بر آب ریختند و حسرت بر دل آب گذاشتند 0

پرچم از روی زمین برداشتند تا حسرت سکوت درمقابل ظالم، بر دل

 تاریک ظلم بماند0

راستی یادم اومد که بگم سال 66 درست شب تولد

 حضرت سجاد علیه السلام خواب دیدم باتو یه جای خیلی قشنگ ایستادم

 وتو لباس رزم پوشیدی،

 بعد شنیدم که صدایی از آسمون اومد که من می فهمم

 صدای حضرت ابوالفضل علیه السلام  است که میگه:

 "امیر بیا بشورمت !"

بعد از آسمون آبی مثل آبشار بزرگ سرازیر شد روی تو!

 بدون اینکه قطره ای از اون بمن بپاشه؟!

 وتو دستت روی گوشات بود وشسته شدی ...

از خواب که بیدار شدم یه حال عجیبی داشتم

امروز احساس می کنم که اونروزسردو خنک شده بودم

 و دلم کنده شد که تو شسته شدی وباید یری0

 وجالبتر اینکه  روز نیمه شعبان دفنت کردیم ...

به همین سادگی  0

میلاد برهمه مبارک