چندوقت پیش شنیدم یه آدم سرشناس مریضه ودربیمارستان بستری شده،

برام تعریف کردند که چندتا آدم سرشناس دیگه رفتند ملاقاتش، خلاصه 

راهروی بیمارستان  موردنظر گل بارون  شده بود، تازه وقتی گلهارو

 بردند  خونه از پارکینگ تاآپارتمان آدم سرشناس پرشده بوده 

وخانم خونه هم خیلی از این گلهارو با اینکه تازه بودند هدیه کرده به

ماشین زباله شهرداری!!

گفتم اگر هرکدوم از این آدمای سرشناسی که برای ابراز احساسات

 خودشون باری از گل رو که به قیمتهای قابل توجه خریده بودند

 بجای این کار بیمارانی که همون لحظه برای گرفتن داروی کمیابشون

(ازفرط گرونی ) مستاصل شده بودندشناسایی می کردند وبه نام همون

بیمار سرشناس هزینه داروی اوناروتقبل می کردند واین کار رو با یه

برگ قبض بیمارستان بهمراه یه شاخه گل به

بیمارخودشون هدیه می کردند چه اتفاقی می افتاد :

اولا این همه گل پرپر نمی شد ودر حالی که هنوز قابل استفاده بود دور

 ریخته نمی شد٠

دوما آدمایی که دربدردنبال جور کردن هزینه درمون بیمارشون  بودند

 آسوده می شدندودعایی ازسرصدق وصفا برای سلامتی بیمار سرشناس

می کردند٠

خلاصه این همه اسراف نمی شد٠

کاش بخودمون بیاییم وبتونیم برای انجام این گونه اموربهترین راه رو

انتخاب کنیم٠