وقتی می خواهی کسی رو بشناسی چه می کنی ؟

قیافشو می بینی ؟

صداشو می شنوی یا یه راست می ری سراغ فکرواندیشش؟

می دونم اول باید می پرسیدم که چه چیز آدما براتون مهمه؟

انوقت هرکسی جوابی می داد فراخور اهمیتش !!

اما یه سری آدما هستند که همه دوستشون دارن یعنی ناخودآگاه جلوشون

 تعظیم می کنن...

می گید نه بپرسید

یکی از این آدما زنی به استقامت کوه وبه دانایی همه دانشمندانه

کسیکه نگاهش ازسرتفکربود وزبانش متاثر از نگاه عمیق ومتفکرانه اش

بله

عقیله بنی هاشم

زینت پدر

کسیکه در بحرانی ترین روز زندگیش تمام آنچه را آموخته بود از سر

 اعتقاد وباور درزیر شمشیرطعنه به زبان آورد که

مارایت الا جمیلا !!

بجززیبایی ندیدم

حیف نیست بجای اینکه امروز را  روز پرستار بنامیم

روز تجلی شکوه وعظمت اندیشه ناب انسان مسلمان بنامیم؟!

باتمام احترامی که برای تمام پرستاران قائلم می گم

میلاد حضرت زینب سلام الله علیها مبارک باد!