جلوی آینه که می ایستم وبه اجزاءصورتم به طور مجزا نگاه می کنم؛

می بینم  خدا می تونست کلی کارای دیگه بکنه اما نکرده !!

بگم خسیسه که ...

بگم بلدنبودکه  باتصوراتم در مورد خداجور در نمیاد٠

دست بکار میشم برای اینکه اطرافیانم رو راضی کنم که ..

بابا حداقل دماغمو عمل کنم !

یکمی سربالا،از گوشتای زائدش بتراشن، قوز وسطشم بردارن ،

وای چی میشه !!

سوفیالورنو که می شناسین من میشم دخترشون!!

امایه خورده که خوب نگاه میکنم اون دختر معقول منطقی پنهان شده

در وجودم سرشو از پستوی دلم بیرون میاره و با یه نهیب کوچولو میگه

انگار رفتی عمل کردی؛ ‌بعدش که چی؟

بیا یه خورده منطقی صحبت کنیم؛ منم که اتفاقا دنبال یه هم زبون

می گشتم قبول می کنم  واون میگه ...

بالاترین عضو بدنت چیه؟میگم سرم

میگه :بعدش کدوم قرار داره ؟بدنم

وبعدش؟پایین و...

وانوقت می پرسه نقش بالاترین عضو وجودت چیه ؟میگم اندیشه

وبعدی ؟میگم کارگره بخش اصلی وجودم وفرمانبردار!

میگه این یعنی اینکه آنچه را که باید الویت زندگیت قرار بدی اونه که

 از همه معلومتره ومطرح تره !!

اگر به اون بپردازی بقیه اعضات تحت تاثیر اون قرار می گیرن و همه

چیز مرتب وزیبا نشون داده میشه ٠

حالا بیا از یه زاویه دیگه نگاه کنیم

مگه اعتقاد نداری که خداهمه چیزو به بهترین شکل خلق کرده خودش

 تو قرآن گفته

پس برای این شکل واین هیکل بهترین بینی همینه که می بینی٠

چرا ؟

چون مجرای نفس کشیدن، تن صدات، و خلاصه خیلی چیزای دیگه  به

همین قسمت مربوطه

چون وقتی بینیتو عمل کردی، صدای نفستو دیگران می شنون واین

باعث میشه ازکنارت فرار کنن٠

وصدات مثل آدمایی میشه که رو بینیشون گیره نصب کردن !!

صاف ودلچسب نیست ٠

خوب حالا ممکنه بپرسی که اصلا خدا از اول نمی تونست بهتر ازاین

 خلق کنه ؟

میگم چرا ان الله علی کل شئ قدیر ٠

اما انگار خدا میگه من این بینی رو برای همه دوران زندگیت خلق کردم

 و تو اونو لازم داری برای حتی زمان پیریت فعل وانفعالاتی که بعدا

رخ میده مشکلات جدی وجدیدی برات ببار میاره که باید بذاریم این نسل

عمل کرده به اون سن برسن واونوقت ببینی چی میشه؟!

تازه بعد از عمل میبینی که حالت چشمو وپیشونیتم فرق کرده !

آنوقت می ری تو کار چشم !!

که اگر پلکم اینجوری بودچه باحال می شدم وهمینطور...

 این قصه ادامه داره واین تازه مال کسیکه خیلی پول داره توکه ...

 اما خدا میگه چون سرت بالاتره پس اولویت داره ومنم اونو به بهترین

 شکل خلق کردم همه توانایی واحساساتت در هسته مرکزی مغزت

فرماندهی میشه و همه اجزاءپایینی بدنت تحت  فرماندهی همین قسمتند٠

این یعنی اینکه تو آنطوری عمل میکنی که فکر می کنی٠

 پس خوب فکر کن خوب عمل کن تا زیباتردیده بشی !