دیروز یه چیزی گفتم که خودمم نفهمیدم واون اینکه "خواستن از حضرت

ابوالفضل علیه السلام، و حسین علیه السلام فقط برای اینکه بشینی، تماشاش کنی

اونم مات ومبهوت، وتا آخر دنیا در تحیر عشق بازی او با خدا اشک بریزی!!!

از حضرت رسول صلوات الله پرسیدند که شما بعد از مرگ کجا می رید؟

فرمودند که من به یک زندگی بسیار گوارا می رسم من از سدرة المنتهی می

گذرم من به عرش خدا می رم و...

از این مطلب فهمیدم که سدرة المنتهی یه جای بلنده که هرکسی افتخار گذر از

اونو نمی تونه داشته باشه ٠

ظاهرا اینطور که گفتن پیامبر شب معراج تا اونجا رفتن، کیا بودن کسی نمی

دونه، چه اتفاقی افتاده بازم کسی نمی دونه؟

اما این خیلی معلومه که از اونجا دیدنی ترین چیزها که برای دیگران ناممکنه ،

دیده شده !

راستی تا حالا براتون اتفاق افتاده که یه چیزی رو ببینید (فرقی نمی کنه چی

باشه )وهیچی در بارش نمی تونستید بگید ودلتون خواسته بازم ببینید!

سدرة المنتهی ظاهرا مکانی است برای دیدن دیدنی ترین وجود !

ووقتی وارد کربلا میشی ومی خوایی بری حرم حضرت امام حسین علیه السلام

یه باب  توجه تورو جلب می کنه !؟(باب سدرة المنتهی)

اونجا می نشینی وفقط میبینی ، تماشا می کنی واگه دلت همسو با چشمت شداجازه

می ده اشک بریزی !

واتفاقا می شنوی که خدا یه سری ملائکه را خلق کرده که فقط بنشینن وبرای

حسینش گریه کنن!!!

بله امام حسین علیه السلام کاری کرده کارستون ،همه میبینن ومات و مبهوت این

همه عظمت که روی زمین از او صادر شد و این فقط حاصل تحیر خود او در

جایگاه سدرة المنتهی برای دیدن آن راز، آن هیبت وآن ...

وتو هم در باب سدرة المنتهی می نشینی تانماد اونو ببینی تا بتونی کاری نه به

عظمت او بلکه فقط به خاطر او انجام بدی !!

خوش بحالت!! که در سدرة المنتهی نشستی وداری حسین رو، دردانه هستی رو

تماشا میکنی وهمراه لبخند اشتیاقت چشمات گریه می کنه ودل و زبونت می گه : 

السلام علیک یا قتیل العبرات... 

السلام ...ودیگه هیچ!!!