توزیارت عاشورا می خونیم ما با هرکسیکه باتو دوسته دوستیم وبا

هرکسیکه باتو دشمنه در جنگیم !

انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم

توزیارت عاشورا میخونیم که مابیزاریم  از اونایی که این روزرو برای

خودشون روزبابرکت اعلام کردند وعید گرفتند!

توزیارت عاشورا نوشته که ما بیزاریم از کسانیکه حرمتت روشکستند !

توزیارت عاشورا نوشته خدایا زندگی منو زندگی محمد وآل محمد ومرگم

رو مرگ محمدوآل محمد قرار بده ٠

اللهم اجعل محیای محمدوآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد٠

تا مثل اونا زندگی کنم ومثل اونا بمیرم٠

توزیارت عاشورا سلام میدیم !

سلام آغاز دوستی ورفاقته !

آغاز همنفس شدن وآغاز شیفتگی!

راستی سلام میدیم به حسین علیه السلام ودرکنارش سلام میدیم به اون

 کسانیکه کنارش آرمیدند!

راستی ویژگی اونا چی بود؟

ذوب در حسین شده بودند ؟

یا در حسین حل شده بودند ؟

بذارید راجبه این دو واژه یکمی بگم وقتی آهنو می ذارن توی آتیش ،

 ذوب میشه تبدیل به مایع میشه یعنی ماهیتش هنوز هست فقط شکلش

عوض شده ٠واگه دوباره بذارن سرد بشه دوباره آهنه وجامد!!

اما اگر قند رو بریزید توی آب وبهم بزنید چیزی ازش نمی مونه

حل میشه !

حالا به نظر شما اصحاب امام حسین در امام حسین ذوب شده بودند یا

حل شده بودند ؟

فکرکنم حل شده بودند وفنای در امامشون!!

چون اگر حل نشده بودند اسمشون تا امروز کنار اسم امامشون نمونده بود

اونا جاودانه شدند!

راستی ما که هی دعا می کنیم که عجل علی ظهورک

ویا هی میگیم کاش بودیم که یاریت می کردیم ذوب در امامیم یا حل شدیم؟؟

شایدم هنوزتا ذوب شدن یا حل شدن فاصله داریم؟!!

 به اندازه یک قدم برروی خود...

السلام علی الحسین وعلی الارواح التی حلت بفنائک٠

راز ماندگاری اونا حل شدن در امامشون بود.

همین...

راستی یادم افتاد

اینجوریه که درآخردعا بپاس این عقیده سر به سجده می ذاریم

وشفاعتشوبرای روز قیامت ، وقتی وارد محشر می شیم طلب

 می کنیم :اللهم ارزقنی شفاعه الحسین یوم الورود

شایدم برای ورود به عرصه زندگی با حسین علیه السلام.