اگر نیم نگاه کوچولو روی قبوض دریافتی آب وگاز. . .بندازی یه جمله

توجهتو جلب می کنه:

 "جهت صرفه جویی در زمان از پرداخت غیر حضوری استفاده نمایید"

امروز که منم اتفاقا چشمم به این مطلب افتاد یاد شب گذشته، شب یلدا

افتادم تکاپوی شدید مردم برای درک این شب واستفاده کردن از همون

لحظه اضافی نسبت به شبای دیگر دیدنی بود!

اما بعضی وقتا همه زمانمونو از دست می دیم تا یه لحظه رو ازش بهره

ببریم (چه جوریش به خود هرکس مربوطه) وگاهی از یه لحظه استفاده

می کنیم تا همه چیزو داشته باشیم !

نمی دونم تاحالا به زمانهای ازدست رفته فکرکردیم ؟!

نمی دونم ارزش زمانهای از دست رفته رو مثل همین چند لحظه یلدا

محاسبه کردیم؟

نمی دونم تا حالا به یلداهای عمر خودمون فکرکردیم؟

راستی یه برآورد منطقی کنیم، که دیشب این همه سرمایه گذاری برای

پاس داشت شب یلدا کردیم ،مهمترین چیزی که بدست آوردیم چی بود؟

نه توروخدا کلیشه ای حرف نزنیم!!

به هرحال شب یلدا هم رفت ، بهمون داره میگه تا حالا شبا بلند بود و

می خوابیدیم اما از این به بعد روزا داره بلند میشه واین یعنی تلاش بیشتر!

راستی داشت یادم می رفت روز عاشورا که تموم شد اهل حرم وارد شب

 یازدهم محرم شدند،می تونید محاسبه کنید یلدای اونا چقدر طولانی بود ؟

ازخستگی  شاید  می خوابیدند ،  چشم  باز می کردند ومی دیدند که       

هنوز صبح  نشده !                                                                                          

راستی هنوز هم صبح نشده وما خوابیم در این یلدای طولانی زمان !

هی بیدار میشیم تا ببینیم صبح شده یانه ؟

ودوباره می خوابیم ما به یلدا عادت کردیم ولی با همه اینا منتظریم تا صبح

بشه وآفتاب عالمو بگیره !!

به امید سر سزدن سپیده پس از یلدای تاریک زمان !!

شاید این هفته . . .شاید زمانی  دیگر!