توی این وبلاگhttp://del-shodeh.blogfa.com/یه جمله ازمرحوم

دولابی نوشته بود ، دوست داشتم کپی کردم!

ایشان فرمودندکه ...

قبل از بارش باران تند بادی برمی خیزد و گرد و غبار زیادی برپا می کند  و همه

خس و خاشاکها و آشغالها را از روی زمین جارو می کند. اما اگر اندکی صبر

کنی باد آرام می گیرد و باران می بارد و سپس ابرها کنار می روند و هوا لطیف

و آفتابی می شود.