زندگی یه فرمول داره و اون اینه که حق باشی و بر مدار حق بچرخی. 

زندگی مثل یک بُرداره، یه سرش حق محضه و سر دیگش باطل محض.

یه مرکز داره که من بهش می گم نقطه صفر مرکزی .

معمولا ما آدما اونجاییم یعنی تو صفر مرکزی .

منتها هی بطرف حق و باطل در نوسانیم 

اما فرمول زندگی میگه هرچقدر بطرف حق بری ماندگاری 

و اگر بطرف باطل کشیده بشی نابودی در انتظاره 

همه کارها تو دنیا با همین قاعده پیش میره 

اگر این قاعده رو خوب بلد باشیم و تمام تلاشمون این باشه

که دائم بطرف حق بریم به همون اندازه پیروزیم .

جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا.

حالا برای چی نگرانم ؟!