یه وقتایی حس کردید که نمی دونید کی هستید ؟

چی می خواهید ؟

وتوی این بیکران هستی چقدرجا اشغال کردید ؟

واصلا کسی شمارو می بینه ؟ویا باور داره؟

اگر به یه چیزی محکم متصل نباشیم این جهل به خودمون کافیه برای اینکه هبوط

خودمونو شاهد بشیم!

حدیثی می فرماید که خدا رحمت کند کسی را که اندازه خود را بشناسد!

می دونید اگراندازه خودمو شناختم یعنی دانستم !اگر فهمیدم،کیم وکجام وتمام

سوالای مربوط به خودمو درست جواب دادم، آنوقت افتادم تو جاده هویت! که

اگر قدم توش بذارم هرگز به بیراهه نخواهم افتاد!!!

 شب قدر شب پیداکردن اندازه وهویت واقعیمونه !

حالاچرا مصادف شده با شهادت امیر المومنین علیه السلام! فکر کنم بخاطر اینه

که میزان علی است وما باید برسیم به اون اندازه وقدر!

انگار تو تمام سال خدا تو همین شب قدر اندازه واقعیمونو بهمون نشون می ده

وادامه اون با ماست !!

شب قدررو بپاییم وهمدیگرو برای رسیدن به خدا صدا کنیم !!