یه روز رسول اکرم صلوات الله علیه وآله  فرمودند که ای مردم شما در خانه

هدنه قرار دارید ودر مسیر مسافرتی هستید ،مسافرتی بس سریع ،با اینکه شب

وروز وخورشید وماه را می بینیدکه هرتازه ای را کهنه می کنند ،وهردوری را

نزدیک می سازند ،وهرآنچه را قبلا وعده اش داده شده محقق می سازند٠برای

این سفر توشه فراهم کنید٠

پرسیدند که خانه هدنه یعنی چه ؟

فرمود خانه ای که بمحض رسیدن به آن باید ازآن کوچ کرد ٠

ما آدما گاهی در گذشته سیر می کنیم انگار تو زباله دونی زندگیمون برای ناکامی

امروزمون دنبال مقصر می گردیم !

بعضیامون هم برای آینده مشغول طرح ونقشه ایم و هی خیال روخیال بنامی کنیم !

در هردوصورت غافل از حال !

حال رو یا فدای آینده ای که هنوز نیومده می کنیم ویا لگد مال گذشته ناکاممون !در

هرصورت هیچ لذتی از بودنمون نمی بریم!

بودنی که میتونه ناکامی گذشته رو جبران کنه وبرای آینده طرحی نو داشته باشه!

حال رو غنیمت بشماریم ازبودن در آن لذت ببیریم وبذاریم دیگران ازبا مابودن در

همین آن ولحظه شاد بشن واینجوری خوبی ، محبت و شادی رو که ارمغان تمدن

اسلامیه به همه هدیه بدیم!!

راستی یادم نرفته قرار یه روز راجبه سدره المنتهی بنویسم یکی از درهای حرم امام حسین علیه السلام باب سدره

المنتهی است ٠می نویسم حتما. . .